86.90.1 Služby zdravotníckych laboratórií

Táto podtrieda zahŕňa:
– činnosti zdravotníckych laboratórií, napr.:
• röntgenové laboratóriá a iné strediská diagnostického zobrazovania
• laboratóriá na analýzu krvi

86901