77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

Táto trieda zahŕňa:
– prenájom všetkých druhov osobných potrieb a potrieb pre domácnosť pre využitie v domácnosti alebo v iných činnostiach (okrem rekreačných a športových potrieb):
• textílií, oblečenia, obuvi
• nábytku, keramiky a skla, kuchynského riadu, elektrospotrebičov a drobných vybavení pre domácnosť
• šperkov, hudobných nástrojov, dekorácií a kostýmov
• kníh, denníkov a časopisov,
• strojov a zariadení, pre amatérov alebo pre záľubu, napr. nástroje pre domáce opravy
• kvetiny a rastliny
• elektronické zariadenia pre využitie v domácnosti
Táto trieda vylučuje:
– prenájom áut, nákladných vozidiel, prívesov a ostatných dopravných prostriedkov bez vodiča, pozri 77.1
– prenájom rekreačných a športových potrieb, pozri 77.21
– prenájom videopások a diskov, pozri 77.22
– prenájom kancelárskeho nábytku, pozri 77.33
– prenájom motocyklov, karavanov bez vodiča, pozri 77.39
– prenájom bielizne, pracovných uniforiem a vecí súvisiacich s práčovňami, pozri 96.01

7729

77.31 Prenájom a lízing poľnohospodárskych strojov a zariadení

Táto trieda zahŕňa:
– prenájom a operačný lízing poľnohospodárskych a lesníckych strojov a zariadení bez obsluhy:
• prenájom výrobkov vyrobených v triede 28.30, ako sú poľnohospodárske traktory atď.
Táto trieda vylučuje:
– prenájom a operačný lízing poľnohospodárskych a lesníckych strojov a zariadení s obsluhou pozri 01.61, 02.40

7731

77.32 Prenájom a lízing stavbárskych strojov a zariadení

Táto trieda zahŕňa:
– prenájom a operačný lízing strojov a zariadení pre stavebníctvo bez obsluhy:
• žeriavy
• lešenia a pracovné plošiny, bez postavenia a rozobratia
Táto trieda vylučuje:
– prenájom a operačný lízing strojov a zariadení pre stavebníctvo s obsluhou, pozri divíziu 43

7732