18 Tlač a reprodukcia záznamových médií

Táto divízia zahŕňa tlač výrobkov, napr. novín, kníh, periodík, obchodných formulárov, blahoželaní a ostatných výrobkov a súvisiace podporné činnosti, napr. viazanie kníh, príprava dosiek, snímanie údajov. Tieto podporné činnosti sú integrálnou súčasťou tlačového priemyslu a výrobok (tlačiarska doska, viazaná kniha alebo počítačový disk alebo súbor), ktorý je integrálnou súčasťou tlačového priemyslu, je takmer vždy výsledkom týchto činností.
Procesy použité pri tlači zahŕňajú množstvo metód na prenos obrazu z dosky, obrazovky alebo počítačového súboru na médium, napr. papier, plast, kov, textilné výrobky alebo drevo. Hlavná najdôležitejšia metóda prináša prenos obrazu z dosky alebo obrazovky na médium cez litografickú tlač, tlač pomocou gravúry, obrazovky alebo flexografickú tlač. Často je počítačový súbor používaný bezprostredne na spustenie tlačového mechanizmu na vytvorenie obrázku alebo elektrostatických a iných typov zariadení (digitálna alebo nemechanická tlač).
Napriek tomu, že tlač a publikovanie môžu byť realizované v tej istej jednotke (napríklad noviny), je čoraz zriedkavejšie, že tieto odlišné činnosti sú uskutočňované v tej istej lokalite.
Táto divízia takisto obsahuje reprodukciu na záznamových médiách, napr. kompaktné disky, videoprehrávače, software na disky a kazety, záznamy atď.
Táto divízia vylučuje vydavateľskú činnosť (pozri sekciu J).

18

18.20 Reprodukcia záznamových médií

Táto trieda zahŕňa:
– reprodukciu z originálov gramofónových platní, kompaktných diskov a kaziet s hudbou alebo ostatnými zvukovými záznamami
– reprodukciu z originálov gramofónových platní, kompaktných diskov a kaziet s filmom alebo ostatnými videozáznamami
– reprodukciu z originálov softvéru a údajov na disky a kazety
Táto trieda vylučuje:
– reprodukciu tlače a tlačovín, pozri 18.11, 18.12
– softvérový vydavateľský systém, pozri 58.2
– výrobu a distribúciu filmov, videokaziet a filmov na DVD alebo podobných médiách, pozri 59.11, 59.12, 59.13
– reprodukciu filmu na divadelnú distribúciu, pozri 59.12
– produkciu originálnych záznamov alebo audio nahrávok, pozri 59.20

1820