81.21 Generálne čistenie budov

Táto trieda zahŕňa:
– bežné (nešpecializované) upratovacie činnosti pre všetky typy budov akými sú:
• kancelárske budovy
• domy alebo byty
• továrne
• obchody
• inštitúcie;
– bežné (nešpecializované) upratovacie činnosti obchodných a prevádzkových priestorov a viacjednotkových obytných domov
Tieto činnosti predstavujú predovšetkým upratovanie interiéru, hoci môžu zahrňovať aj čistenie priľahlých vonkajších plôch, ako sú okná alebo spojovacie chodby.
Táto trieda vylučuje:
– špecializované čistiace činnosti, ako je čistenie komínov, krbov, kachieľ, pecí, spaľovacích pecí, bojlerov, ventilačných potrubí, odsávacích jednotiek, pozri 81.22

8121

16.23 Výroba ostatná stavebnostolárska a tesárska

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu drevených výrobkov určených hlavne na použitie v stavebnom priemysle:
• nosníky, krokvy, strechové podpery
• prefabrikované strešné výstuhy laminátované a spojené kovom
• dvere, okná, okenice a ich rámy s obsahom kovových doplnkov alebo bez, napr. pánty, zámky atď.
• schody, zábradlia
• drevené okrajové lišty a obruby, šindle (aj štiepané)
– výrobu prefabrikovaných budov alebo ich častí prevažne z dreva, napr. sauny
– výrobu prenosných obydlí
– výrobu drevených priečok (okrem voľne stojacich)
Táto trieda vylučuje:
– výrobu kuchynských skriniek / kredencov, knižníc, šatníkov atď., pozri 31.01, 31.02, 31.09
– výrobu drevených priečok voľne stojacich, pozri 31.01, 31.02, 31.09

1623

16.23.1 Výroba stavebnostolárska a tesárska

Táto podtrieda zahŕňa výrobu drevených výrobkov určených hlavne na použitie v stavebníctve:
– nosníky, krokvy, strechové podpery
– dvere, okná, okenice a ich rámy s obsahom kovových doplnkov alebo bez napr. pánty, zámky
– schody, zábradlia
– drevené okrajové lišty a obruby, šindle (aj štiepané)
– drevené priečky (okrem voľne stojacich)

16231