32.40 Výroba hier a hračiek

Táto trieda zahŕňa výrobu bábik, hračiek a hier (vrátane elektronických hier), potreby pre domácich majstrov a autíčka pre deti (okrem kovových bicyklov a trojkoliek).
Táto trieda zahŕňa:
– výrobu bábik, šiat a potrieb pre bábiky
– výrobu hračiek predstavujúcich zvieratá
– výrobu akčných figurín
– výrobu kolesových hračiek určených na vozenie, vrátane bicyklov a trojkoliek z plastu
– výrobu hračiek predstavujúcich hudobné nástroje
– výrobu predmetov pre lunaparky, stolové a spoločenské hry
– výrobu hracích kariet
– výrobu hracích automatov, hier fungujúcich po vhodení mince, biliardových stolov, špeciálnych stolov pre hry v kasíne atď.
– výrobu stolových a podobných hier
– výrobu elektronických hier, šachu atď.
– výrobu zmenšených modelov a podobných modelov pre záujmovú činnosť, elektrických vláčikov, stavebníc atď.
– výrobu puzzles a podobných skladačiek
Táto trieda vylučuje:
– výrobu automatov s videohrami, pozri 26.40
– výrobu bicyklov, pozri 30.92
– výrobu žartovných predmetov a noviniek, pozri 32.99
– výrobu, dodávku softvéru k počítačovým hrám, pozri 58.21, 62.01

3240

32.20 Výroba hudobných nástrojov

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu strunových nástrojov
– výrobu klávesových strunových nástrojov, vrátane automatických pián
– výrobu klávesových píšťalových organov, vrátane harmoník a podobných klávesových nástrojov s voľnými kovovými jazýčkami
– výrobu akordeónov a podobných nástrojov, vrátane fúkacích harmoník
– výrobu dychových nástrojov
– výrobu bicích hudobných nástrojov
– výrobu hudobných nástrojov, ktorých zvuk je vytváraný elektronicky
– výrobu hracích skriniek, verklíkov, organov s parnými píšťalami atď.
– výrobu dielov a príslušenstva nástrojov:
• metronómov, vidlicových a fúkacích ladičiek, kariet, kotúčov a valčekov pre automatické mechanické hudobné nástroje atď.
Táto trieda tiež zahŕňa:
– výrobu píšťal, loveckých rohov a iných dychových návestných nástrojov
Táto trieda vylučuje:
– reprodukciu vopred zaznamenaných audio a videopások, CD a DVD, pozri 18.2
– výrobu mikrofónov, zosilňovačov, reproduktorov, slúchadiel a podobných výrobkov, pozri 26.40
– výrobu gramofónov, magnetofónov atď., pozri 26.40
– výrobu hračiek predstavujúcich hudobné nástroje, pozri 32.40
– opravu a reštaurovanie organov a iných historických hudobných nástrojov, pozri 33.19
– vydávanie nahraných zvukových kaziet a videokaziet a CD a DVD, pozri 59.20
– ladenie klavírov, pozri 95.29

3220

30.92 Výroba bicyklov a invalidných vozíkov

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu bicyklov a iných kolesových vozidiel bez motora vrátane (dodávkových) trojkoliek, tandemov, bicyklov a trojkoliek pre deti
– výrobu dielov a príslušenstiev bicyklov
– výrobu invalidných vozíkov s motorom alebo bez motoru
– výrobu dielov a príslušenstiev na invalidné vozíky
– výrobu kočíkov
Táto skupina vylučuje:
– výrobu bicyklov s pomocným motorom, pozri 30.91
– výrobu kolesových hračiek určených na vozenie vrátane bicyklov a trojkoliek z plastu, pozri 32.40

3092

25.99 Výroba ostatných kovových výrobkov i n.

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu kovových domácich výrobkov:
• príbory, taniere, podšálky atď.
• kuchynský riad: hrnce, kanvice atď.
• hlboký riad: misy, podnosy atď.
• rajnice, panvice a ostatný neelektrický riad na stolové alebo kuchynské použitie
• drobné, rukou manipulovateľné zariadenia a príslušenstvo
• kovové drsné hubky
– výrobu stavebných komponentov zo zinku: odkvapy, prístrešky, vane, výlevky, umývadlá a podobné výrobky
– výrobu kovového tovaru na kancelárske použitie, okrem nábytku
– výrobu trezorov, sejfov, pancierových dverí atď.
– výrobu rozličných kovových výrobkov:
• lodné skrutky a čepele
• kotvy
• zvony
• montážne zariadenie pre železničné trate
• spony, pracky, háky
• kovové rebríky
• kovové značky, vrátane dopravných značiek
– výrobu fóliových tašiek
– výrobu trvalých kovových magnetov
– výrobu kovových vákuových kanvíc a fliaš
– výrobu kovových odznakov a kovových vojenských odznakov
– výrobu kovových natáčiek na vlasy, kovových držadiel na dáždniky a rámy, hrebene
Táto trieda vylučuje:
– výrobu mečov, bajonetov, pozri 25.71
– výrobu nákupných košíkov, pozri 30.99
– výrobu kovového nábytku, pozri 31.01, 31.02, 31.09
– výrobu športového tovaru, pozri 32.30
– výrobu hier a hračiek, pozri 32.40

2599

23.41 Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu keramického a porcelánového riadu a ostatných domácich alebo toaletných predmetov
– výrobu sošiek a ostatných dekoratívnych keramických predmetov
Táto trieda vylučuje:
– výrobu imitácie šperkov, pozri 32.13
– výrobu keramických hračiek, pozri 32.40

2341

23.13 Výroba dutého skla

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu fliaš a ostatných nádob zo skla alebo kryštálu
– výrobu nápojového skla a iného úžitkového skla a kryštálových výrobkov
Táto trieda vylučuje:
– výrobu hračiek zo skla, pozri 32.40

2313

22.19 Výroba ostatných výrobkov z gumy

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu ostatných výrobkov z prírodnej alebo syntetickej gumy, nevulkanizovanej alebo stvrdnutej:
• gumové dosky, pláty, pásy, tyče, profilové tvary
• trubice, rúrky a hadice
• gumové dopravné pásy alebo prepravné pásy a remene
• gumové hygienické výrobky: antikoncepčné prezervatívy, cumle, fľaše na horúcu vodu atď.
• gumové výrobky na odev (iba ak sú spájané, nie šité)
• gumové podrážky a ostatné gumové časti obuvi
• gumové šnúry a povrazy
• pogumované priadze a textil
• gumové krúžky, náplne a tesnenia
• gumové kryty na valce
• nafukovacie gumové matrace
• nafukovacie balóny
– výrobu gumových kefiek
– výrobu rúrkovitých trubičiek z tvrdej gumy (ebonitu)
– výrobu hrebeňov, vlasových spôn, natáčok na vlasy a podobných výrobkov z tvrdej gumy
Táto trieda tiež zahŕňa:
– výrobu opravárenských gumených materiálov
– výrobu impregnovaného textilu, poťahovaného, pokrytého alebo laminátovaného gumou, kde guma je hlavnou zložkou
– výrobu gumových matracov na vodnú posteľ
– výrobu kúpacích čiapok a záster z gumy
– výrobu neoprénových kombinéz z gumy a súprav na potápanie
– výrobu erotických výrobkov z gumy
Táto trieda vylučuje:
– výrobu kordového textilu na pneumatiky, pozri 13.96
– výrobu odevov z elastického textilu, pozri 14.14, 14.19
– výrobu obuvi z gumy, pozri 15.20
– výrobu glejov a lepidiel na báze kaučuku, pozri 20.52
– výrobu protektorovacích pásov, pozri 22.11
– výrobu nafukovacích člnov a lodiek, pozri 30.11, 30.12
– výrobu matracov z pórovitej gumy, pozri 31.03
– výrobu športových potrieb z gumy, okrem odevov, pozri 32.30
– výrobu hier a hračiek z gumy (vrátane detských bazénikov, nafukovacích lodiek pre deti z gumy, nafukovacích zvierat z gumy, lôpt a podobných výrobkov), pozri 32.40
– regeneráciu gumy, pozri 38.32

2219

22.29 Výroba ostatných plastových výrobkov

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu plastového stolového riadu, kuchynských potrieb a toaletných výrobkov
– výrobu rozličných plastových výrobkov:
• pokrývok hlavy z plastu, izolačných náplní, častí svietidiel, úradných alebo školských potrieb, odevných výrobkov (iba utesnených, nie šitých), nábytkových doplnkov, sošiek, prepravných a dopravných pásov, samolepiacich pások z plastu, plastových kopýt do topánky, plastových cigarových a cigaretových špičiek, hrebeňov, natáčok na vlasy, drobností z plastu atď.
Táto trieda vylučuje:
– výrobu batožiny z plastu, pozri 15.12
– výrobu obuvi z plastu, pozri 15.20
– výrobu nábytku z plastu, pozri 31.01, 31.02, 31.09
– výrobu matracov z ľahčeného plastu, pozri 31.03
– výrobu športových potrieb z plastu, pozri 32.30
– výrobu hier a hračiek z plastu, pozri 32.40
– výrobu medicínskych a zubných prístrojov z plastu, pozri 32.50
– výrobu očného tovaru z plastu, pozri 32.50
– výrobu ochranných prílb a ostatného bezpečnostného zariadenia z plastu, pozri 32.99

2229