84.22 Obrana

Táto trieda zahŕňa:
– správu, dohľad a činnosť vojenskej obrany a pozemných, námorných, vzdušných a vesmírnych obranných síl ako sú:
• bojové armádne jednotky, námorné a letecké sily
• technika, doprava, spoje, spravodajská činnosť, materiálne, personálne a iné nebojové zložky a veliteľstvá
• záložné a pomocné sily obrany
• vojenská logistika (poskytovanie zariadení, stavieb, dodávok atď.)
• zdravotnícku činnosť pre vojenské posádky v teréne
– správu, činnosť a podporu jednotiek civilnej obrany
– podporu pre vypracovanie plánov pre mimoriadne situácie a vykonávanie cvičení, v ktorých sú zapojené civilné inštitúcie a obyvateľstvo
– správu politiky výskumu a vývoja v súvislosti s obranou a s tým spojených fondov
Táto trieda vylučuje:
– činnosti týkajúce sa výskumu a experimentálneho vývoja, pozri divíziu 72
– poskytnutie vojenskej pomoci zahraničným krajinám, pozri 84.21
– činnosti vojenských súdov, pozri 84.23
– poskytnutie pomoci pre vnútroštátne naliehavé potreby v prípade katastrof v čase mieru, pozri 84.24
– vzdelávacie činnosti vojenských škôl, fakúlt a akadémií, pozri 85.4
– činnosti vojenských nemocníc, pozri 86.10

8422

64.92 Ostatné poskytovanie úverov

Táto trieda zahŕňa:
– finančné služby týkajúce sa hlavne poskytovania pôžičiek inštitúciami, ktoré nie sú finančnými sprostredkovateľmi, kde poskytovanie úveru môže mať rôzne formy ako napr. pôžičky, hypotéky, kreditné karty atď. Poskytujú nasledovné druhy služieb:
• poskytovanie spotrebných úverov
• financovanie medzinárodného obchodu
• poskytovanie dlhodobých finančných prostriedkov pre priemysel prostredníctvom priemyselných bánk
• požičiavanie peňazí mimo bankového sektora
• poskytovanie úverov hypotekárnymi úverovými inštitúciami, ktoré neprijímajú zábezpeku
• služby poskytované v záložniach
Táto trieda vylučuje:
– poskytovanie úveru hypotekárnymi úverovými spoločnosťami, ktoré prijímajú aj záruky, pozri 64.19
– operačný lízing, pozri divíziu 77, podľa druhu prenajímaného tovaru
– udeľovanie dotácií členskými alebo inými organizáciami, pozri 94.99

6492

47.79 Maloobchod s použitým tovarom v predajniach

Táto trieda zahŕňa:
– maloobchodný predaj použitých kníh
– maloobchodný predaj iného použitého tovaru
– maloobchodný predaj starožitností
– činnosti aukčných domov (maloobchod)
Táto trieda vylučuje:
– maloobchodný predaj ojazdených motorových vozidiel, pozri 45.1
– činnosti dražieb na internete a iných aukcií mimo obchodu (maloobchod), pozri 47.91, 47.99
– činnosti záložní, pozri 64.92

4779