64.92 Ostatné poskytovanie úverov

Táto trieda zahŕňa:
– finančné služby týkajúce sa hlavne poskytovania pôžičiek inštitúciami, ktoré nie sú finančnými sprostredkovateľmi, kde poskytovanie úveru môže mať rôzne formy ako napr. pôžičky, hypotéky, kreditné karty atď. Poskytujú nasledovné druhy služieb:
• poskytovanie spotrebných úverov
• financovanie medzinárodného obchodu
• poskytovanie dlhodobých finančných prostriedkov pre priemysel prostredníctvom priemyselných bánk
• požičiavanie peňazí mimo bankového sektora
• poskytovanie úverov hypotekárnymi úverovými inštitúciami, ktoré neprijímajú zábezpeku
• služby poskytované v záložniach
Táto trieda vylučuje:
– poskytovanie úveru hypotekárnymi úverovými spoločnosťami, ktoré prijímajú aj záruky, pozri 64.19
– operačný lízing, pozri divíziu 77, podľa druhu prenajímaného tovaru
– udeľovanie dotácií členskými alebo inými organizáciami, pozri 94.99

6492

47.79 Maloobchod s použitým tovarom v predajniach

Táto trieda zahŕňa:
– maloobchodný predaj použitých kníh
– maloobchodný predaj iného použitého tovaru
– maloobchodný predaj starožitností
– činnosti aukčných domov (maloobchod)
Táto trieda vylučuje:
– maloobchodný predaj ojazdených motorových vozidiel, pozri 45.1
– činnosti dražieb na internete a iných aukcií mimo obchodu (maloobchod), pozri 47.91, 47.99
– činnosti záložní, pozri 64.92

4779