47.8 Maloobchod v stánkoch a na trhoch

Táto skupina zahŕňa maloobchodný predaj akéhokoľvek druhu nových alebo použitých výrobkov v obvykle prenosnom stánku, buď vedľa verejnej cesty alebo na pevnom mieste na trhu.

478

47.91 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet

Táto trieda zahŕňa maloobchodných predaj činností cez mail alebo Internet, t.j. maloobchodný predaj činností, ktoré si kupujúci vyberie na základe reklamy, katalógov, z podomových informácií na internetovej stránke alebo nejakých iných prostriedkov propagácie a zašle svoju objednávku poštou, telefonicky alebo cez internet (zvyčajne špecifickým spôsobom uvedeným na internetovej stránke). Výrobky sa môžu buď priamo stiahnuť z internetu alebo sa fyzicky doručia zákazníkovi.
Táto trieda zahŕňa:
– maloobchodný predaj akéhokoľvek druhu výrobku prostredníctvom zásielkového predaja
– maloobchodný predaj akéhokoľvek druhu výrobku cez internet
Táto trieda tiež zahŕňa:
– priamy predaj prostredníctvom televízie, rádia a telefónu
– maloobchodné dražby na internete
Táto trieda vylučuje:
– maloobchodný predaj motorových vozidiel a náhradných dielov a príslušenstiev motorových vozidiel cez internet, pozri skupiny 45.1, 45.3
– maloobchodný predaj motocyklov a náhradných dielov a príslušenstiev motocyklov cez internet, pozri 45.40

4791