N ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY

NACE Kód
N
NACE Text
SEKCIA N ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
NACE Definícia
Táto sekcia zahŕňa rôzne činnosti podporujúce bežné obchodné činnosti. Tieto činnosti sa líšia od činností uvedených v sekcii M, nakoľko ich prvotným účelom nie je poskytovanie špecializovaných vedomostí.