82 Administratívne pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti

NACE Kód
82
NACE Text
Administratívne pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
NACE Definícia
Táto divízia zahŕňa poskytovanie celej škály každodenných kancelárskych a administratívnych služieb a rutinných opakujúcich sa pomocných činností pre zákazníka na základe zmluvy alebo za odplatu.
Táto divízia zahŕňa aj pomocné činnosti v službách poskytované podnikom inde nezaradené.
Jednotky zaradené do tejto divízie neposkytujú prevádzkový personál na vykonávanie kompletnej činnosti podniku.