T ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVARY A SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE

NACE Kód
T
NACE Text
SEKCIA T ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVARY A SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE
NACE Definícia