D DODÁVKA ELEKTRINY PLYNU PARY A STUDENÉHO VZDUCHU

NACE Kód
D
NACE Text
SEKCIA D DODÁVKA ELEKTRINY PLYNU PARY A STUDENÉHO VZDUCHU
NACE Definícia
Táto sekcia zahŕňa činnosti spojené s dodávkami elektrickej energie, zemného plynu, pary a horúcej vody prostredníctvom stálej infraštruktúry elektrických vedení, potrubí a rúr. Rozmer siete nie je rozhodujúci; taktiež zahŕňa dodávku elektriny, plynu, pary, vody atď v priemyselných parkoch alebo obytných domoch.
Táto sekcia teda zahŕňa prevádzku elektrických a plynových vedení, ktoré generujú, kontrolujú a distribuujú elektrickú energiu alebo plyn.
Taktiež zahŕňa poskytovanie úpravy pary a vzduchu.
Táto sekcia vylučuje prevádzku vodných a kanalizačných vybavení, pozri divízie 36, 37. Táto sekcia taktiež vylučuje (typicky diaľkovú) dopravu plynu potrubím.