M ODBORNÉ VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

NACE Kód
M
NACE Text
SEKCIA M ODBORNÉ VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
NACE Definícia
Táto sekcia zahŕňa špecializované odborné, vedecko-technické činnosti. Tieto činnosti si vyžadujú vysoký stupeň vzdelania a poskytujú užívateľom úzko špecializované znalosti a praktické skúsenosti.