71 Architektonické a inžinierske činnosti technické testovanie a analýzy

NACE Kód
71
NACE Text
Architektonické a inžinierske činnosti technické testovanie a analýzy
NACE Definícia
Táto divízia obsahuje poskytovanie architektonických, inžinierskych a projektových služieb, služieb v oblasti kontroly budov, geodetických a kartografických služieb. Je v nej zaradené aj vykonávanie služieb v oblasti fyzikálneho, chemického testovania, ako aj služby spojené s inými analytickými skúškami.