71.1 Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

NACE Kód
711
NACE Text
Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
NACE Definícia
Táto skupina zahŕňa architektonické, inžinierske a projektové služby, činnosti stavebnej inšpekcie, geodetické a kartografické služby.