K FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI

NACE Kód
K
NACE Text
SEKCIA K FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI
NACE Definícia
Táto sekcia zahŕňa činnosti finančného sprostredkovania vrátane poisťovacích činností, činností zaistenia, dôchodkového zabezpečenia a činností na podporu finančného sprostredkovania.
Táto sekcia zahŕňa aj činnosti súvisiace s holdingovými aktívami ako napr. činnosti holdingových spoločností a činnosti trastov, fondov a iných finančných subjektov.