66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia

NACE Kód
66
NACE Text
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
NACE Definícia
Táto divízia zahŕňa poskytovanie služieb spojených alebo úzko súvisiacich s činnosťou finančných služieb, ale nie samotné poskytovanie finančných služieb. Prvotné členenie tejto časti je podľa druhu finančnej transakcie alebo podľa poskytovaných
financií.