S OSTATNÉ ČINNOSTI

NACE Kód
S
NACE Text
SEKCIA S OSTATNÉ ČINNOSTI
NACE Definícia
Táto sekcia zahŕňa činnosti členských organizácií, opravy počítačov a tovarov pre osobnú potrebu ako aj pre domácnosti. Tiež tu patrí množstvo činností osobných služieb, ktoré nie sú v klasifikácii zaradené inde.