96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody

Táto trieda zahŕňa:
– činnosti tureckých kúpeľov, sáun a parných kúpeľov, solárií, liečivých kúpeľov, redukčných a zoštíhľovacích salónov, masážnych salónov atď.
Táto trieda vylučuje:
– zdravotnú masáž a terapiu, pozri 86.09
– činnosti klubov zdravia, fitness centier a posilňovní, pozri 93.13

9604

96.09 Ostatné osobné služby i n.

Táto trieda zahŕňa:
– astrologické a spiritualistické činnosti
– spoločenské aktivity ako sprevádzanie osôb, zoznamovacie služby, služby svadobných kancelárií
– opatrovateľské služby domácich zvierat ako napr. kŕmenie, čistenie, dohliadanie a trénovanie domácich zvierat
– genealogické služby
– činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing
– služby čističov topánok, vrátnikov, obslužného personálu (pri hoteloch a reštauráciách) pre zaparkovanie áut klientov atď.
– koncesné prevádzkovanie zariadení pre osobné služby, obsluhované vhodením mincí (fotokabínky, váhy, zariadenia na meranie krvného tlaku, skrinky na mince atď.)
– strihanie psov
Táto trieda vylučuje:
– veterinárne činnosti, pozri 75.00
– prevádzku pracích automatov na mince, pozri 96.01
– prevádzku výherných hracích automatov na mince, pozri 92.00

9609

98 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie

Táto divízia zahŕňa nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovar a služby pre vlastné živobytie.
Domácnosti by tu mali byť zaradené iba ak nie je možné určiť hlavnú aktivitu z činností zabezpečujúcich živobytie domácností. Ak je domácnosť zúčastnená na aktivitách na trhu, mala
by byť zaradená podľa hlavnej činnosti, akú na trhu vykonáva.

98

98.20 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie

Táto trieda zahŕňa nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúcich služby, to znamená činnosti domácností, ktoré sa zúčastňujú na mnohých činnostiach produkujúcich služby na ich vlastné živobytie. Tieto činnosti zahŕňajú varenie, vyučovanie, starostlivosť o členov domácnosti a ostatné služby, ktoré domácnosť produkuje na vlastné živobytie.
Znamená to, ak sú domácnosti zúčastnené aj na produkcii viacerých tovarov na účely živobytia, sú zaradené do nediferencovaných činností domácností produkujúcich tovar na vlastné živobytie.

9820