98.20.0 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie

NACE Kód
98200
NACE Text
Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie
NACE Definícia