H DOPRAVA A SKLADOVANIE

NACE Kód
H
NACE Text
SEKCIA H DOPRAVA A SKLADOVANIE
NACE Definícia
Táto sekcia zahŕňa prepravu osôb a tovaru v pravidelnej ako aj v nepravidelnej doprave, železničnej, potrubnej, cestnej, vodnej a leteckej a vedľajšie činnosti v doprave ako sú napr. činnosti v staničných a parkovacích zariadení, manipulácia s nákladom, skladovanie atď. Do tejto sekcie patrí aj prenájom dopravných prostriedkov s vodičom alebo obsluhou. Tiež zahŕňa činnosť pošty a iných poštových podnikov (kuriérske služby).
Táto sekcia vylučuje:
– generálne opravy alebo úpravy dopravných zariadení, okrem motorových vozidiel, pozri skupinu 33.1
– výstavbu, údržbu a opravy ciest, železníc, prístavov, letísk, pozri divíziu 42
– údržbu a opravu motorových vozidiel, pozri 45.20
– prenájom dopravných prostriedkov bez vodiča alebo obsluhy, pozri 77.1, 77.3