77.3 Prenájom a lízing ostatných strojov zariadení a iného hmotného majetku

NACE Kód
773
NACE Text
Prenájom a lízing ostatných strojov zariadení a iného hmotného majetku
NACE Definícia