77.31 Prenájom a lízing poľnohospodárskych strojov a zariadení

NACE Kód
7731
NACE Text
Prenájom a lízing poľnohospodárskych strojov a zariadení
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– prenájom a operačný lízing poľnohospodárskych a lesníckych strojov a zariadení bez obsluhy:
• prenájom výrobkov vyrobených v triede 28.30, ako sú poľnohospodárske traktory atď.
Táto trieda vylučuje:
– prenájom a operačný lízing poľnohospodárskych a lesníckych strojov a zariadení s obsluhou pozri 01.61, 02.40