A POĽNOHOSPODÁRSTVO LESNÍCTVO A RYBOLOV

NACE Kód
A
NACE Text
SEKCIA A POĽNOHOSPODÁRSTVO LESNÍCTVO A RYBOLOV
NACE Definícia
Táto sekcia zahŕňa využívanie rastlinných a živočíšnych prírodných zdrojov. Sekciu tvoria činnosti ako pestovanie plodín, chov a kŕmenie zvierat, ťažba dreva a využívanie ostatných rastlín a zvierat na farmách alebo v miestach ich prirodzeného výskytu.