R UMENIE ZÁBAVA A REKREÁCIA

NACE Kód
R
NACE Text
SEKCIA R UMENIE ZÁBAVA A REKREÁCIA
NACE Definícia
Táto sekcia zahŕňa širokú škálu aktivít s cieľom uspokojiť rôzne záujmy širokej verejnosti v oblastiach kultúry, zábavy a rekreácie. Patria sem živé predstavenia, činnosť múzeí, činnosť herní, športové a rekreačné činnosti.