90 Tvorivé umelecké a zábavné činnosti

NACE Kód
90
NACE Text
Tvorivé umelecké a zábavné činnosti
NACE Definícia
Táto divízia zahŕňa prevádzkovanie zariadení a poskytovanie služieb na uspokojenie záujmov zákazníkov v oblastiach kultúry a zábavy. Zahŕňa produkciu, propagáciu a účasť na živých predstaveniach, udalostiach, alebo výstavách určených pre verejnosť; poskytovanie umeleckých, tvorivých a technických skúseností na výrobu umeleckých produktov a živých
predstavení.
Táto divízia vylučuje:
– činnosť múzeí všetkých druhov, botanických a zoologických záhrad, ochrana historických pamiatok a činnosti súvisiace s prírodnými rezerváciami, pozri divíziu 91
– činnosť herní a stávkových kancelárií, pozri divíziu 92
– športové, zábavné a rekreačné činnosti, pozri divíziu 93
Niektoré jednotky, ktoré zabezpečujú kultúrne, zábavné a rekreačné zariadenia a služby sú zaradené do iných divízií ako napr.:
– výroba filmov a videozáznamov a ich distribúcia, pozri 59.11, 59.12, 59.13
– premietanie filmov, pozri 59.14
– rozhlasové a televízne vysielanie, pozri 60.1, 60.2