90.0 Tvorivé umelecké a zábavné činnosti

NACE Kód
900
NACE Text
Tvorivé umelecké a zábavné činnosti
NACE Definícia
Táto skupina zahŕňa umeleckú tvorbu a jej predvádzanie a súvisiace činnosti.