90.04 Prevádzka kultúrnych zariadení

NACE Kód
9004
NACE Text
Prevádzka kultúrnych zariadení
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
- prevádzku koncertných a divadelných sál a iných umeleckých zariadení
- činnosť osvetových stredísk
Táto trieda vylučuje:
- prevádzku kín, pozri 59.14
- činnosti agentúr zaoberajúcich sa predajom vstupeniek, pozri 79.90
- prevádzku múzeí všetkých typov, pozri 91.02