90.04 Prevádzka kultúrnych zariadení

NACE Kód
9004
NACE Text
Prevádzka kultúrnych zariadení
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– prevádzku koncertných a divadelných sál a iných umeleckých zariadení
– činnosť osvetových stredísk
Táto trieda vylučuje:
– prevádzku kín, pozri 59.14
– činnosti agentúr zaoberajúcich sa predajom vstupeniek, pozri 79.90
– prevádzku múzeí všetkých typov, pozri 91.02