91.02 Činnosti múzeí

NACE Kód
9102
NACE Text
Činnosti múzeí
NACE Definícia
Táto trieda tiež zahŕňa:
– prevádzku múzeí všetkých typov:
• umelecké múzeá, múzeá šperkov, nábytku, kostýmov, keramiky a strieborných predmetov
• prírodopisné, vedecké a technické múzeá, historické múzeá, vrátane vojenských
• ostatné špecializované múzeá
• skanzeny
Táto trieda vylučuje:
– činnosti komerčných umeleckých galérií, pozri 47.78
– reštaurovanie umeleckých diel a muzeálnych predmetov, pozri 90.03
– činnosti knižníc a archívov, pozri 91.01