91.0 Činnosti knižníc archívov múzeí a ostatných kultúrnych zariadení

NACE Kód
910
NACE Text
Činnosti knižníc archívov múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
NACE Definícia