91.03 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí

NACE Kód
9103
NACE Text
Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– prevádzku a ochranu historických pamiatok a budov
Táto trieda vylučuje:
– renovovanie a reštaurovanie historických pamiatok a budov, pozri sekciu F