91 Činnosti knižníc archívov múzeí a ostatných kultúrnych zariadení

NACE Kód
91
NACE Text
Činnosti knižníc archívov múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
NACE Definícia
Táto divízia zahŕňa činnosti knižníc a archívov; prevádzku múzeí, botanických a zoologických záhrad; prevádzku historických budov a činnosti súvisiace s prevádzkovaním prírodných rezervácií. Patria sem aj činnosti súvisiace s ochranou a prevádzkou objektov, miest a prírodných zaujímavostí, ktoré predstavujú z historického, kultúrneho alebo výchovného hľadiska hodnotu (napr. pamiatky svetového dedičstva atď.)
Táto divízia vylučuje:
– prevádzku športových, zábavných a rekreačných zariadení ako sú kúpaliská, rekreačné parky, pozri divíziu 93