47.8 Maloobchod v stánkoch a na trhoch

Táto skupina zahŕňa maloobchodný predaj akéhokoľvek druhu nových alebo použitých výrobkov v obvykle prenosnom stánku, buď vedľa verejnej cesty alebo na pevnom mieste na trhu.

478

47.99 Ostatný maloobchod mimo predajní stánkov a trhov

Táto trieda zahŕňa:
– maloobchodný predaj akéhokoľvek druhu výrobkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je zahrnutý v predchádzajúcich skupinách:
• priamym predajom alebo predajom prostredníctvom podomových obchodníkov
• prostredníctvom predajných automatov atď.
– priamy predaj palív (vykurovací olej, palivové drevo, atď.), doručené k zákazníkovi
– činnosti dražieb mimo obchod (maloobchod, okrem internetu)
– maloobchodný predaj (mimo obchod) sprostredkovateľmi

4799