91.03.0 Prevádzkovanie historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí

NACE Kód
91030
NACE Text
Prevádzkovanie historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
NACE Definícia