91.04 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií

NACE Kód
9104
NACE Text
Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– prevádzku botanických a zoologických záhrad, vrátane detských ZOO
– správu prírodných rezervácií, vrátane ochrany divej zveri atď.
Táto trieda vylučuje:
– činnosti súvisiace s úpravou okolia a záhradkárstva, pozri 81.30
– prevádzku oblastí pre rekreačný rybolov a lov, pozri 93.19