81.30 Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou

NACE Kód
8130
NACE Text
Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– služby týkajúce sa výsadby, starostlivosti a údržby:
• parkov a záhrad pre :
• súkromné a nájomné domy
• verejné a obecné budovy (školy, nemocnice, administratívne budovy, cirkevné budovy atď.)
• verejné priestranstvá (parky, mestská zeleň, cintoríny atď.)
• priemyselné budovy a obchodné domy
• zelene pre:
• budovy (strešné záhrady, zeleň na fasádach, záhrady umiestnené vo vnútri budov atď)
• hlavné cesty, vlakové a električkové trasy, vodné komunikácie, prístavy atď.
• športové ihriská, detské ihriská a iné rekreačné parky (trávniky slúžiace na opaľovanie, golfové ihriská atď)
• stojatú a tečúcu vodu (nádrže, vlhké priestranstvá, rybníky, bazény, priehrady, vodné toky, zavlažovacie systémy)
– vysádzanie a záhradnícke práce s cieľom zabrániť hluku, vetru, erózii, oslneniu a viditeľnosti
Táto trieda vylučuje:
– pestovanie a výsadbu rastlín a stromov pre komerčné účely, pozri divízie 01, 02
– starostlivosť o stromy a lesný porast, pozri 01.30, 02.10
– udržiavanie územia v dobrých environmentálnych podmienkach pre poľnohospodárske použitie, pozri 01.61
– stavebné činnosti za účelom úpravy krajiny, pozri sekciu F
– krajinný dizajn a architektúru, pozri 71.11