71.11 Architektonické činnosti

NACE Kód
7111
NACE Text
Architektonické činnosti
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
- činnosti v oblasti architektonického poradenstva:
• navrhovanie a vypracovanie projektu stavby
• projektovanie miest a obcí a krajinnú architektúru
Táto trieda vylučuje:
- činnosti počítačových poradcov, pozri 62.02, 62.09
- činnosti interiérových dekoratérov, pozri 74.10