74.10 Špecializované dizajnérske činnosti

NACE Kód
7410
NACE Text
Špecializované dizajnérske činnosti
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– módne návrhárstvo týkajúce sa textílií, odevov, obuvi, šperkov, nábytku a ostatných módnych tovarov, ako aj iného tovaru osobnej spotreby a tovaru pre domácnosti
– priemyselný dizajn, t.j. tvorba a rozvoj návrhov z hľadiska optimálneho použitia, ceny a vzhľadu produktov vrátane návrhu materiálu, mechanizmu, tvaru, farby a povrchovej úpravy produktov zohľadňujúc ľudské potreby, bezpečnosť, obchodné požiadavky na prepravu, použitie a opravu
– činnosti grafických návrhárov
– činnosti interiérových dekoratérov
Táto trieda vylučuje:
– návrh a tvorba webových stránok, pozri 62.01
– architektonické činnosti, pozri 71.11
– inžinierske činnosti, t.j. návrh strojov, materiálov, prístrojov, štruktúr, procesov a systémov využívajúc fyzikálne zákony a princípy inžinierstva, pozri 71.12.