74 Ostatné odborné vedecké a technické činnosti

NACE Kód
74
NACE Text
Ostatné odborné vedecké a technické činnosti
NACE Definícia
Táto divízia obsahuje poskytovanie odborných, vedeckých a technických služieb (okrem právnej a účtovnej činnosti, architektonickej a inžinierskej činností, technického testovania a analýzy, poradenských služieb v oblasti podnikania a riadenia, vedeckého výskumu a vývoja a reklamných služieb).