74.9 Ostatné odborné vedecké a technické činnosti i n.

NACE Kód
749
NACE Text
Ostatné odborné vedecké a technické činnosti i n.
NACE Definícia