74.90 Ostatné odborné vedecké a technické činnosti i n.

NACE Kód
7490
NACE Text
Ostatné odborné vedecké a technické činnosti i n.
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa širokú škálu služieb, ktoré sú najčastejšie poskytované komerčným klientom. Zahŕňa tie činnosti, ktoré vyžadujú vyššiu úroveň odborných, vedeckých a technických znalostí, ale nezahŕňa pretrvávajúce, bežné obchodné služby, ktoré majú zväčša krátkodobý charakter.
Táto trieda zahŕňa:
- sprostredkovateľské obchodné činnosti, t.j. sprostredkovanie kúpy alebo predaja v rámci malého a stredného podnikania, vrátane znaleckých činností, okrem sprostredkovania nehnuteľností
- činnosti v oblasti sprostredkovania patentov (zabezpečenie kúpy alebo predaja patentov)
- činnosti v oblasti ohodnocovania, okrem ohodnocovania nehnuteľností a poistenia (starožitnosti, šperky atď.)
- overovanie faktúr a informácie o prepravných tarifách
- činnosti týkajúce sa predpovede počasia
- poradenstvo v oblasti bezpečnosti
- poradenstvo v oblasti agronómie
- poradenstvo v oblasti životného prostredia
- iné technické poradenstvo
- iné poradenské služby okrem poradenstva v oblasti architektúry, inžinierskych činností a riadenia
- stavebný dozor
Táto trieda tiež zahŕňa:
- činnosti realizované agentmi a agentúrami zastupujúcimi jednotlivcov s cieľom zaobstarávania angažmán vo filmovej, divadelnej produkcii alebo v iných oblastiach zábavy, športových podujatí a vyhľadávanie vydavateľov, producentov pre knihy, hry, umelecké diela, fotografie atď.
Táto trieda vylučuje:
- veľkoobchodný predaj ojazdených motorových vozidiel v rámci dražby, pozri 45.1
- on-line činnosti v oblasti dražieb (maloobchod), pozri 47.91
- činnosti spojené s dražbou domov (maloobchod), pozri 47.79
- činnosti sprostredkovateľov v oblasti nehnuteľností, pozri 68.31
- činnosti v oblasti vedenia účtovných kníh, pozri 69.20
- činnosti poradcov pre oblasť podnikania a riadenia, pozri 70.22
- činnosti poradcov pre oblasť architektúry a inžinierskych činností, pozri 71.1
- priemyselný a strojárenský dizajn, pozri 71.12, 74.10
- veterinárne testovanie a kontrola súvisiaca s potravinárskou výrobou, pozri 71.20
- umiestnenie reklamy a iné reklamné dizajny, pozri 73.11
- zabezpečenie stojanov a iných výstavných nosičov, pozri 73.11
- činnosti organizátorov kongresov a obchodných výstav, pozri 82.30
- činnosti nezávislých aukcionárov, pozri 82.99
- riadenie vernostných programov, pozri 82.99
- poradenstvo v oblasti spotrebných úverov a zadĺženosti, pozri 88.99