71.20 Technické testovanie a analýzy

NACE Kód
7120
NACE Text
Technické testovanie a analýzy
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa vykonávanie fyzikálnych, chemických a iných analytických skúšok všetkých druhov materiálov a produktov ako napríklad:
• akustických a vibračných skúšok
• odskúšania zloženia a čistoty minerálov atď.
• testovacích činností v oblasti hygieny potravín, vrátane veterinárnych skúšok a kontrol v súvislosti s potravinárskou výrobou
• testovania fyzikálnych vlastností a správania sa materiálov ako je sila, hrúbka, trvanlivosť, rádioaktivita atď.
• preskúšania spôsobilosti a spoľahlivosti
• testovania kompletných strojných zariadení: motorov, automobilov, elektronických zariadení atď.
• rádiografického testovania zvarov a spojov
• analýzy porúch
• testovania a merania indikátorov životného prostredia: znečistenie vody a ovzdušia
– certifikovanie produktov, vrátane spotrebného tovaru, motorových vozidiel, lietadiel, tlakových nádob a jadrových elektrární atď.
– pravidelnú kontrolu technického stavu vozidiel
– testovanie s použitím modelov alebo makiet (napr. lietadiel, lodí, priehrad atď.)
– prevádzka policajných laboratórií
Táto trieda vylučuje:
– testovanie zvieracích vzoriek, pozri 75.00
– diagnostické snímanie, testovanie a rozbor medicínskych a dentálnych vzoriek, pozri 86