71.20.0 Technické testovanie a analýzy

NACE Kód
71200
NACE Text
Technické testovanie a analýzy
NACE Definícia