71.2 Technické testovanie a analýzy

NACE Kód
712
NACE Text
Technické testovanie a analýzy
NACE Definícia