90.02 Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením

NACE Kód
9002
NACE Text
Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– podporné činnosti súvisiace s tvorbou živých divadelných predstavení, koncertov a opier alebo činnosti súvisiace s tanečnými predstaveniami a inými typmi scénickej tvorby:
• činnosti režisérov, producentov, scenáristov, kulisárov, osvetľovačov atď.
Táto trieda tiež zahŕňa: činnosti producentov alebo manažérov živých umeleckých podujatí, zrealizovaných v alebo mimo umeleckých zariadení.
Táto trieda vylučuje:
– činnosti osobných agentov alebo agentúr divadelných alebo iných umelcov, pozri 74.90
– castingové činnosti, pozri 78.10