90.02.0 Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením

NACE Kód
90020
NACE Text
Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením
NACE Definícia