78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania

NACE Kód
7810
NACE Text
Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa činnosti ako je evidencia voľných pracovných miest a ponuka alebo umiestňovanie uchádzačov o zamestnanie, kde ponúknuté alebo umiestňované osoby nie sú zamestnancami agentúry sprostredkujúcej prácu.
Táto trieda zahŕňa:
- vyhľadávanie, výber a sprostredkovanie personálu vrátane vedúceho personálu
- castingové agentúry a kancelárie atď., castingové agentúry pre divadlá
- on-line agentúry pre sprostredkovanie personálu
Táto trieda vylučuje:
- činnosti agentov alebo agentúr individuálnych divadelných a iných umelcov, pozri 74.90