78 Sprostredkovanie práce

NACE Kód
78
NACE Text
Sprostredkovanie práce
NACE Definícia
Táto divízia zahŕňa činnosti ako je evidencia voľných pracovných miest a ponuka alebo umiestňovanie uchádzačov o zamestnanie, kde ponúknuté alebo umiestňované osoby nie sú zamestnancami agentúry sprostredkujúcej prácu, zabezpečovanie pracovníkov pre zákazníka na dobu určitú, ktorí nahrádzajú pracovnú silu klienta a činnosti súvisiace s poskytnutím iných ľudských zdrojov.
Táto divízia zahŕňa:
– činnosti spojené s vyhľadávaním a umiestnením vedúceho personálu
– castingové agentúry pre divadlá
Táto divízia vylučuje:
– činnosti agentov individuálnych umelcov, pozri 74.90