78.1 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania

NACE Kód
781
NACE Text
Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
NACE Definícia