78.3 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov

NACE Kód
783
NACE Text
Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
NACE Definícia